Verkocht

A.F.Th. van der Heijden. Uitverkoren.

Verhandelingen over het pantonionisme. 2012 ’s-Gravenhage, Statenhofpers, eerste druk, gedrukt op Zerkall Bütten Elfenbein, oplage 191 exemplaren, dit is exemplaar Z van de zesentwintig geletterde en gesigneerde auteursexemplaren. 170p. 25,5:17 cm. Gebonden in heellinnen met zilveropdruk. Majestueuze bibliofiele editie van Van der Heijdens tweede boek over zijn zoon Tonio. Met opdracht op de Franse titelpagina. In enveloppe met vriendschappelijke handgeschreven verantwoording:

“Het nummer van de auteursexx. is ‘Z’. Zoek daar niets achter: ik had ze genummerd van A – Z, en toen lag de ‘Z’ bovenop: die heeft dus eigenlijk een A-status”.