Voorwaarden

De hier aangeboden boeken en aanverwante stukken zijn, rekening houdend met hun ouderdom, in goede staat, tenzij anders vermeld.

Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

De prijzen zijn in euro en wegens ‘marge regeling’ vrij van btw. Verzendkosten worden extra berekend en zijn voor rekening van de koper. Ook het risico van verzending is voor de koper.

Wij hanteren vaste verzendtarieven per zending. Voor België en Nederland is dit € 4,50 per bestelling. Vanaf € 100 is verzending gratis.

Voor verzendingen naar andere Europese landen wordt een vast verzendtarief van € 10,00 per bestelling in rekening gebracht. Voor levering buiten Europa kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Neem hiervoor met ons contact op.

Mocht bij ontvangst van een zending de bestelling niet aan de verwachtingen voldoen heeft de koper het recht deze binnen de vier dagen degelijk verpakt op eigen kosten te retourneren. Na ontvangst in goede orde wordt het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) terugbetaald.

Alle betalingen voor te verzenden bestellingen dienen vooraf te worden geregeld via overschrijving naar bankrekening 409 8583911 37 ten name van Demian.

IBAN BE35 4098 5839 1137

BIC KREDBEBB

  • Bij afhaling in de winkel kan uiteraard ter plaatse worden betaald.
  • Elke bestelling blijft ons eigendom tot de betaling is voldaan.
  • Uw bestelling wordt maximaal 10 dagen gereserveerd.

Afbeeldingen

Tenzij anders vermeld zijn de afbeeldingen van de winkelwaar op deze site eigendom van Demian. Afbeeldingen mogen alléén hergebruikt worden, als Demian expliciet als bron wordt gemeld.

Conditions

The books and related objects on this site are, taken their age into account, in good condition unless mentioned otherwise.

All orders are being processed in sequence of entry.

Prices are in Euros, and free of VAT. Delivery costs are being calculated seperately, and are being added automatically to your order. For Belgium and the Netherlands we charge € 4,50 per order. Free shipping for orders of € 100,00 or more.

For deliveries to other European countries we charge € 10,00 per order. For deliveries outside of Europe additional costs may apply. In this case, please contact us.

If, after receiving your order, the item doesn’t comply to your expectations, you have the right to return the item within four days at your own expense. After receiving the item in the same condition it was sent, the purchase price (minus mailing costs) will be returned.

All payments for delivery orders are to be arranged beforehand via bank transfer to bank account 409 8583911 37 citing Demian.

IBAN BE35 4098 5839 1137

BIC KREDBEBB

  • When picking up the item in the store, you can of course pay on the spot.
  • Each item is our property until payment is completed.
  • Your order wil be reserved for a maximum of 10 days.

Images

All images on this site are property of Demian, unless stated otherwise. Reuse of images is permitted only if Demian is mentioned explicitly as the source of the used image(s).