Welkom bij Demian | Antiquariaat | Uitgeverij

Demian | antiquariaat | uitgeverij

Nieuwe openingstijden: donderdag t/m zaterdag 10:30u – 18:30u & elke eerste zondag van de maand. New opening hours: Thursday through Saturday 10h30 – 18h30 & each first Sunday of the month.

Demian


Antiquariaat: In- en verkoop van boeken en literaire archieven | Uitgeverij

Gespecialiseerd in moderne literatuur, kunst en filosofieAntiquarian books: Purchase and sales of books and literary archives | Publisher

Specialized in modern literature, art and philosophy


Nieuwsbrief | Newsletter

Openingsuren en contact | Opening hours and contact


Open van donderdag t/m zaterdag 10:30u – 18:30u & elke eerste zondag van de maand.


Open Thursday through Saturday 10h30 – 18h30 & each first Sunday of the month.


Hendrik Conscienceplein 16 – 18
B – 2000 Antwerpen

Tel +32 (0)3 233 32 48
info [at] demian [dot] be

Google Maps