De Barbarber Tentoonstellingen

De Barbarber Tentoonstellingen bij Demian

De Barbarber Tentoonstellingen!

J. Bernlef, G. Brands en K. Schippers, samen de spitsvondige redactie van het tijdschrift Barbarber, organiseerden in de jaren zestig drie Barbarber Tentoonstellingen. Nu voor het eerst weer te zien in de bovenkamer bij Demian.

Wereldtentoonstelling
Algemene Tentoonstelling
Lijnen
& het tijdschrift Barbarber compleet inclusief screening van Barbarber nummer 91: Trailers

Opening: Ann Meskens
Zondag 21 oktober 15.00 uur
In aanwezigheid van redacteur K. Schippers.

De Barbarber Tentoonstellingen
21 oktober tot 29 december 2018
(verlengd tot 27 januari 2019)