Stefaan Vermuyten, Undercover, Demian Antwerpen, tentoonstelling 2023

Stefaan Vermuyten. Undercover.

Tentoonstelling: 19 oktober tot 17 december
Opening: Donderdag 19 oktober 15.00 tot 19.00 uur
Inleiding: Koen Peeters

“Ik  schilder niet wat ik zie maar wat ik zou kunnen zien. Liever dan commentaar te geven op dat wat al bestaat, voeg ik er iets aan toe. Manipulatie van het toeval is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Omdat ik vooral gefascineerd ben door het onzichtbare is echter elk afgewerkt schilderij een anti-climax. Want het onzichtbare is zichtbaar geworden. Het ondenkbare denkbaar. En alles begint van vooraf aan.” (S.V.)

“Oude boeken uit elkaar scheuren, de inhoud uit het raam smijten en de overgebleven omslagen beschilderen: ik vind dat erg opwindend. Waarom? Dat moet u maar aan mijn psychiater vragen. Ik noem mijn beschilderde boekomslagen RBC’s, Recycled Book Covers. In het Engels klinken afwijkingen altijd minder erg.” (S.V.)


Een niet vast te pinnen patchwork, een cartografie van situaties, een verzameling van gevonden beelden, grappige omstandigheden, een ongeregeld repertorium van verrassende representaties van banale of uitheemse realiteiten en fenomenen. Het werk van Stefaan Vermuyten sublimeert de heerlijk complexe onmogelijkheid tot het definiëren van de wereld.

Een illusionistische en absurde ondertoon, die vaag doet denken aan de donkere en tragi-komische taal van Samuel Beckett. Achter de zogenaamde banaliteit van zijn picturale corpus schuilt een rauwe existentiële realiteit; niet eens een poging tot het opwekken van emotie, maar een authentiek en onverbloemd ongenoegen over de ‘condition humaine’.

Stefaan Vermuyten, Undercover, Demian Antwerpen, tentoonstelling 2023

Stefaan Vermuyten is verbonden aan Galerie De Ziener te Asse. 
‘Sunday Solitude’ is daar zijn eerstvolgende tentoonstelling (van 19 november tot 17 december).