Handschrift Bezette Stad - Demian Antwerpen

Het originele handschrift van Bezette stad!

Categorie: Nieuws

Met trots maken wij bekend dat wij bemiddelden in de verkoop van het originele handschrift van Paul van Ostaijens ‘Bezette stad’ en dit iconische werk nu is ondergebracht in de topstukkencollectie van de Vlaamse Gemeenschap.

‘De Heilige Graal’ van onze moderne literatuur is na 100 jaar terecht en behoort nu eindelijk tot het publieke domein!

Het belang van de bundel ‘Bezette stad’ is niet te overschatten. Eerst en vooral is het een werk met een internationale reputatie, dat in de wereldwijde context van de avant-garde kunst past.

Bepaalde fragmenten, zoals het krachtige ‘BOEM PAUKESLAG’, behoren zelfs tot ons collectieve geheugen. Verder is er geen literair werk in ons taalgebied waaraan zoveel studies en publicaties zijn gewijd, en is het van blijvende invloed op generaties dichters en lezers.

“Het manuscript van Bezette stad is hors catégorie. Het boek biedt de belangrijkste literaire verwerking van de voor onze gewesten zo ingrijpende Grote Oorlog en dat belang ontleent het in belangrijke mate aan de vormgeving van de tekst. Die maakt immers – anders dan bij vrijwel alle andere literaire handschriften – integraal deel uit van de inhoud en dus betekenis van het uiteindelijke boek.” 

(Geert Buelens, 20.2.2021 in ‘De Standaard’)